Discover

Swerea will map and analyse methods for non-toxic plastic recycling

Swerea IVF was granted a million SEK by the Swedish Environmental Protection Agency for mapping and analysis Safe methods that lead to non-toxic plastic recovery.
The project is part of the Swedish Environmental Protection Agency’s commitment to sustainable use of plastics and reduced environmental impact.
Read the full article here (in Swedish).

IKEA and Neste: large-scale production of bio-based polypropylene plastics

Read the full article here.

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

The new EU legislation on single-use plastics

At the end of May 2018, the European Commission proposes new laws to tackle the 10
most found plastic waste items on Europe’s beaches as well as fishing gear.

”Implementation of this proposal will aim to reduce littering by more than half for the ten single use plastic items, avoiding environmental damage which would otherwise cost €223 billion by 2030. It will also avoid the emission of 3.4 million tonnes of CO2 equivalent by 2030.”

For more information:

How to report sustainability linked to the forestry industry?

STEPS board member Maria Gustafsson is a project manager at SIS – Swedish Standards Institute. She is responsible for the project Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk –  Sustainability criteria and life cycle assessment for forestry, that just started within the strategic innovation programme BioInnovation.

The project aims at creating tools for assessing sustainability of forestry raw materials through the two European standards regarding sustainability criteria and life cycle assessment (LCA) for bio-based products. A handbook will be developed that covers all three aspects of sustainability; environmental, social and economic. Within the LCA area, product category rules (PCR) and generic data sets for LCA calculations will be developed.

More information can be found here.

First sustainable LEGO bricks launched in 2018!

LEGO® botanical elements such as leaves, bushes and trees will be made from plant-based plastic sourced from sugarcane in the future and will appear in LEGO boxes already in 2018 . Read more here.

Soap bottle made of 100% recycled plastic

Through a new collaboration between ICA and several other actors, ICA creates a circular system for obtaining a soap bottle made of 100% recycled plastic
Read more here (in Swedish).

Guide för bioplaster – från tillverkning till återvinning

Guiden är resultatet från ”Green Plastics – Sustainable recycling of “green” Plastics” som är ett av sju projekten i programmet ”Mistra Closing the Loop”. Cefur i Ronneby deltog tillsammans med företag i regionen – Orthex Sweden AB, Riflex Films AB, Safeman AB och Tarkett AB samt Södra Cell.

Forskningen inom projektet har letts av projektägaren SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås, i samverkan med Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Borås.

Mistra Closing the Loop är delfinansierat av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Forskningsprogrammet har en utpräglad tvärvetenskaplig ansats med materialåtervinning i fokus.

Målet var att göra en efterfrågad kraftsamling av svensk kompetens och kunskap inom materialåtervinning för industriella processer och skapa en stabil kunskapsplattform. Under tre år har forskare från olika discipliner samverkat med samhälle och näringsliv från olika sektorer.

Programmet belyser hur industrins biobaserade restprodukter genom en effektiv materialåtervinning kan återföras till samhället som värdefulla resurser. Huvudsyfte har varit att ta fram konkreta resultat som bidrar till ett nytt synsätt, där avfallshantering ersätts av hållbar resurshushållning. Ladda ner guiden till höger.

Fibrer från träd blir balar för textil

I IVA Aktuellt nr 4-2016 från Ingenjörsvetenskapsakademin beskrevs i en artikel under temat Skogsindustrin i förvandling om hur skogsindustrin och plastindustrin börjar närma sig varandra vio bioplaster. 

Produktionen styrs över från pappersmassa till dissolveringscellulosa för tillverkning av fibrer för textil. Produktionen kan ske med två olika processer: viskos och lyocell.   Läs mer

Downloads